Страната се изработува.

Сервисот е активен. Јавете се на тел. број 0590 6 0590 и добијте услуга.

Астролози, Тарот толкувачи, Толкувачи на сонови, Психолози, Социолози, на телефонска линијаАстролизите и тарот толкувачите имате можност да ги исконтактирате и по пат на СМС. Испратете СМС на бројот 149393 со текст: Клучен збор(празно место)датум, место, време на раѓање односно час (АМ РМ) и прашањето кое ве интересира

Имате можност за избор на клучен збор: AVR, ASL, ALA, ART, JSS, AMT или AMGTALISMAN - Советодавен услужен центар.

Следете не на Facebook страната на Талисман